Vrátenie / Reklamácia zariadenia

Pre rýchle spracovanie Vašej žiadosti o vrátenie zariadenia v zákonnej lehote 14 dní od jeho nadobudnutia alebo reklamácie zariadenia z dôvodu jeho vady, je nutné použiť náš Formulár pre vrátenie tovaru, ktorý ste dostali ako súčasť balenia Vášho zariadenia.

Ponúkame Vám aj možnosť stiahnuť si jeho interaktívnu formu na nasledovnom odkaze Formulár pre vrátenie / reklamáciu tovaru.

Prosím, vyplňte náš formulár v 2 exemplároch. Jeden priložte podpísaný do zásielky, ktorú nám odošlete (ak bola súčasťou Vašej zásielky vytlačená kópia predmetného formulára, môžete ju použiť, aj ak je mierne odlišná ako aktuálna verzia formulára dostupná na tejto stránke). Druhý nám, prosím, odošlite spolu s Vašou požiadavkou na adresu Podpora@afb-group.sk.

Vo svojom e-maile nám nezabudnite poskytnúť stručný popis poruchy a Vaše telefónne číslo pre prípadné otázky počas opravy.

Ak sa jedná o produkt, ktorý je možné zablokovať napríklad pomocou hesla alebo PIN kódu, bude nutné nám toto heslo / PIN poskytnúť, alebo zo zariadenia odstrániť, inak nie je v mnohých prípadoch možné vykonať reklamáciu / opravu. Prosím navštívte našu stránku zameranú na túto problematiku, kliknutím na tento odkaz. Pamätajte aj na zálohovanie Vašich údajov a programov na reklamovanom zariadení, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za údaje / programy nachádzajúce sa na predmetnom zariadení. Taktiež upozorňujeme na zapnuté šifrovanie pevných diskov. Môže prísť k situácií, kedy nebude možné vykonať obnovu do továrenských nastavení bez zadania 48-miestneho hesla (kľúča) pre Bitlocker systému Windows (pre každý šifrovaný disk v zariadení samostatne). V tomto prípade nájdete svoje heslo (kľúč) vo svojom účte Microsoft. Heslo (kľúč) nám môžete poslať, alebo, ak viete zariadenie stále zapnúť do systému Windows, vypnúť v nastaveniach "Šifrovanie jednotiek BitLocker" pre všetky disky, ďakujeme.

Rovnako Vás prosíme, neposielať nám znečistené zariadenia, takýto stav zariadení môže viesť k odmietnutí reklamácie.

Radi pracujeme na zlepšovaní našich služieb, a preto Vám budeme vďační, ak nám dáte spätnú väzbu, prečo zariadenie vraciate.  

Po obdržaní Vášho e-mailu, obsahujúceho všetky potrebné informácie pre vykonanie reklamácie, pre Vás zabezpečíme bezplatný odvoz Vášho zariadenia kuriérskou službou. Zariadenie, prosím, vložte do krabice, v ktorej Vám bolo doručené a dostatočne ho zabezpečte, aby sa pri transporte dodatočne nepoškodilo. V prípade, že pôvodnú krabicu už nemáte, skúste použiť alternatívnu. Na tomto odkaze nášho partnera je krátky popis ako správne zabaliť zásielku. Taktiež by sme boli radi, ak by ste po zabalení zariadenia postupovali v súlade s informáciami na našej stránke Nebezpečný tovar a pridali štítok na zásielky, na ktoré je to potrebné, ďakujeme.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktuje nás, prosím, v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 33 553 2222 alebo na už spomínanej e-mailovej adrese.

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!