Blog na afbshop.sk

Logo AfB, číslo 5, nápis AfB Oslavuje 5 rokov na Slovensku, konfeti

Oslavujeme 5 rokov AfB Slovakia: Spoločnosť, ktorá mení životy a recykluje IT zariadenia

Spoločnosť AfB Slovakia zameriavajúca sa na repasovanie IT zariadení a zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí, oslavuje 5. výročie od svojho založenia.

Ekologický prístup k IT: elektronický odpad, čo s ním?

Pre AfB Slovakia je ekologický prístup k tejto problematike prioritou. Pozrime sa, aký dopad má separovanie elektronického odpadu na životné prostredie.
Žena ležiaca na sedačke pracujúca so do smartfónon

Skleróza multiplex: Choroba, výzva a príležitosť pre inklúziu

V tomto blogu sa pozrieme na sklerózu multiplex, jej prejavy, príčiny a ako firmy, prispievajú k inklúzii ľudí so sklerózou multiplex do spoločnosti.
Ukážka správ zo sociálnych sietí

Cesta k súdržnej a prosperujúcej spoločnosti

Stále viac spoločností dnes podporuje inklúziu zdravotne znevýhodnených jednotlivcov, čím budujú súdržnejšiu, prosperujúcejšiu a kvalitnejšjiu spoločnosť.
Logo AfB, text Dôležitosť cirkulárnej ekonomiky, šípky do kruku ukazujúce cirkulárnu ekonomiku

Cirkulárna ekonomika: Nová éra udržateľného hospodárstva

V snahe riešiť narastajúce environmentálne a ekonomické problémy sa obraciame k inovatívnym prístupom. Jedným z nich je cirkulárna ekonomika založená na znížení odpadu a efektívnom využívaní zdrojov.
Logo AfB, ľudské ruky, piktogramy zobrazujúce internet, text Medzinárodný deň pre Bezpečnejší internet

Bezpečnejší internet: prevencia a detekcia moderných kybernetických hrozieb

V dnešnej digitálnej ére je bezpečnosť na internete súčasťou nášho každodenného života. vzniká teda väčšie riziko, že sa staneme obeťami internetových podvodov.

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!