Nebezpečný tovar

Vrátenie nebezpečného tovaru

Všetky výrobky, ktoré obsahujú lítium-iónové batérie, sú označené ako nebezpečný tovar. Tento tovar môže byť komerčne prepravovaný iba za určitých podmienok, pričom tieto podmienky platia pri zaslaní tovaru zákazníkovi, ako aj pri jeho vrátení výrobcovi. Na nebezpečný tovar sa vzťahuje Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste (ADR), pretože prepravné riziko je u týchto tovarov vyššie ako v iných prípadoch. Pokyny pre proces vrátenia tovaru sú uvedené nižšie.

Čo treba brať do úvahy pri balení?

Ak je to možné, použite na vrátenie produktu originálne balenie AfB. Toto balenie už obsahuje potrebné označenia a je vhodné na odoslanie Vášho produktu. Ak je originálne balenie už poškodené, použite, prosím, nové. V každom prípade sa uistite, že je obal pevný a stabilný. Rovnako zabezpečte, aby sa produkt v obale nepohyboval alebo sa mohol náhodne zapnúť. Na vyplnenie voľného priestoru je najlepšie použiť výplňový materiál, ktorý mohol byť súčasťou pôvodnej zásielky, alebo napríklad noviny.

Čo je potrebné zohľadniť pri označovaní nebezpečného tovaru?

Ak používate originálne balenie od spoločnosti AfB, uistite sa, že štítok s označením nebezpečného tovaru nie je poškodený a či nie je zakrytý alebo prelepený. Ak by bol, vytlačte, prosím, farebne a podľa pokynov jeden z dvoch farebných štítkov nachádzajúcich sa ďalej v texte, vystrihnite a nalepte ho do pravého horného rohu balenia.

Pozor: Uistite sa, že štítok je vytlačený v správnej veľkosti (120 x 110 mm). Túto veľkosť prosím nastavte v nastaveniach tlače Vašej tlačiarne.

V závislosti od obsahu balenia musí byť balenie označené rôznymi označeniami nebezpečného tovaru (rôzne identifikačné čísla UN). Lítiové batérie, ktoré sa prepravujú ako „zabalené so zariadením v jednom obale“ (napr. notebook obsahujúci internú alebo externú batériu), musia byť označené číslom UN 3481. Lítiové batérie, ktoré sa prepravujú „balené samostatne v jednom balení“, musia byť označené číslom UN 3480.

Povinnosti odosielateľa

Podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste (ADR) je odosielateľ zodpovedný za správnu klasifikáciu nebezpečného tovaru, ktorý sa má prepravovať. Túto povinnosť plníte správnym označením obalu, preto berte vyššie opísaný postup v tomto texte veľmi vážne. Ak Vaše zariadenie nemá lítium-iónovú batériu, neoznačujte Vaše zásielky.

 Expedícia zariadenia, ktorého súčasťou je batéria - UN 3481

Lítium-iónové batérie, ktoré sú „zabudované do zariadenia“ (napr. Notebooky, mobilné telefóny), musia byť zabalené čo najbezpečnejšie, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a podľa toho aj batérií. Štítok sa musí, v rámci Vašej zásielky, nachádzať na každom obale (krabici), ktorá obsahuje lítium-iónové batérie zabudované v zariadení.

Označovanie obalu v súlade s legislatívou o nebezpečnom tovare znamená, že obal je označený zodpovedajúcim štítkom s číslom UN 3481 (obrázok pod textom) v pravom hornom rohu. 

Štítok pre označenie zásielky s nebezpečným tovarom, na obrázku sú batérie  a text

Obrázok stiahnite pomocou pravého tlačidla myši a voľby "uložiť obrázok ako", alebo na tomto odkaze.

Preprava jednej alebo viacerých batérií - UN 3480

Ak sa má okrem „zabudovanej batérie“ zaslať aj ďalšia batéria (ktorá nie je aktuálne súčasťou zariadenia napr. náhradná batéria pre notebook), môžu sa odoslať v balení spolu. Batérie, ktoré nepatria k zasielanému zariadeniu, musia byť zabalené a odoslané osobitne. Pokiaľ odosielate iba batérie bez zariadenia, použite tiež tento štítok. Štítok sa musí, v rámci Vašej zásielky, nachádzať na každom obale (krabici), ktorá obsahuje lítium-iónové batérie .

Takáto preprava batérií zahŕňa označenie obalov v pravom hornom rohu zodpovedajúcim štítkom s číslom UN 3480.

Štítok pre označenie zásielky s nebezpečným tovarom, na obrázku sú batérie  a text

Obrázok stiahnite pomocou pravého tlačidla myši a voľby "uložiť obrázok ako", alebo na tomto odkaze.

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!