Oslavujeme 5 rokov AfB Slovakia: Spoločnosť, ktorá mení životy a recykluje IT zariadenia

Logo AfB, číslo 5, nápis AfB Oslavuje 5 rokov na Slovensku, konfeti

Spoločnosť AfB Slovakia zameriavajúca sa na repasovanie IT zariadení a zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí, oslavuje 5. výročie od svojho založenia.

V tomto blogu sa pozrieme na dosiahnuté úspechy AfB Slovakia, prečo je repasovanie IT zariadení prospešné pre našu planétu a ako zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí prispieva k ich inklúzii do spoločnosti.

Ekologické a sociálne prínosy

AfB Slovakia sa zameriava na recykláciu a remarketing IT zariadení, čím prispieva k znižovaniu odpadu a šetreniu prírodných zdrojov. Za posledných 5 rokov (od 01.01.2019 do 31.12.2023) spoločnosť recyklovala a remarketingovala celkovo 11 366 zariadení. Medzi tieto zariadenia patria tlačiarne, mobilné telefóny, monitory, notebooky, PC, servery, tablety a iné zariadenia. Štatistiky recyklovaných a remarketingovaných zariadení:

11 366 zariadení je číslo, ktoré výrazne prispelo k zníženiu elektronického odpadu. Medzi recyklovanými zariadeniami bolo:

 • 313 mobilných telefónov,
 • 14 tlačiarní,
 • 72 monitorov,
 •  43 notebookov,
 • 42 počítačov,
 • 4 servery,
 • 29 iných zariadení,
 • 9 tabletov.

Na druhej strane, remarketingovaných, a teda vrátených späť do obehu, bolo:

 • 459 mobilných telefónov,
 • 2 tlačiarne,
 • 1 084 monitorov,
 • 7 781 notebookov,
 • 1 372 počítačov,
 • 22 serverov,
 • 66 iných zariadení, 
 • 54 tabletov.

Celkovo bolo teda recyklovaných 526 zariadení a remarketingovaných 10 840 zariadení.

Výhody repasovania pre planétu

Repasovanie IT zariadení má niekoľko významných ekologických prínosov. V prvom rade, predlžuje životný cyklus elektroniky, čo znižuje potrebu vyrábať nové zariadenia. Tento proces nielenže šetrí prírodné zdroje, ale aj znižuje množstvo elektronického odpadu, ktorý končí na skládkach. Elektronický odpad obsahuje toxické látky, ktoré môžu kontaminovať pôdu a vodu, a tým poškodzovať ekosystémy a ľudské zdravie.

Okrem toho, repasovanie IT zariadení prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Výroba nových elektronických zariadení je energeticky náročná a spojená s emisiami CO₂. Repasovaním sa znižuje dopyt po nových zariadeniach a tým aj množstvo energie potrebnej na ich výrobu. V prípade AfB Slovakia, naše úsilie prispelo k úspore 1 326 566 kg CO₂, čo je ekvivalentné množstvu CO₂, ktoré by bolo ušetrené, keby sme prestali používať takmer 300 000 áut na celý rok.

Ušetrené množstvo vody dosiahlo hodnotu 8 158 402 litrov, čo je množstvo vody, ktoré by mohlo naplniť viac ako 3 olympijské bazény. Voda je kriticky dôležitý zdroj, ktorý je čoraz viac ohrozený klimatickými zmenami a rastúcou spotrebou. Úspora vody prostredníctvom repasovania elektroniky je ďalším spôsobom, ako môžeme prispieť k ochrane tohto neoceniteľného zdroja.

Sociálne vplyvy: Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí

Jedným z hlavných pilierov AfB Slovakia je zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí. Spoločnosť zamestnáva 19 ľudí, z toho 13 zdravotne znevýhodnených. Títo zamestnanci hrajú kľúčovú úlohu v procese repasovania IT zariadení, čím prispievajú k celkovému úspechu spoločnosti. Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených kolegov má sociálny význam. Títo ľudia často čelia prekážkam pri hľadaní práce a integrácii do spoločnosti. Pracovné príležitosti v AfB Slovakia im poskytujú zmysluplnú prácu, stabilný príjem a príležitosť na osobný a profesionálny rast. Tým sa zlepšuje ich sociálna a ekonomická situácia a podporuje sa ich inklúzia do spoločnosti. 

Práca v AfB Slovakia im umožňuje získať nové zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu využiť aj mimo pracovného prostredia. Zamestnanci majú možnosť pracovať v tíme, riešiť problémy a prispievať k dôležitým ekologickým cieľom. To všetko prispieva k zvyšovaniu ich sebavedomia.

Inklúzia zdravotne znevýhodnených ľudí do pracovného procesu tiež prináša výhody pre spoločnosť ako celok. Rozmanité pracovné prostredie podporuje inováciu, zlepšuje firemnú kultúru a vytvára pozitívne príklady pre ostatné firmy a organizácie. Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí v AfB Slovakia je dôkazom toho, že sociálna inklúzia a ekologická udržateľnosť môžu ísť ruka v ruke.

Reálne úspory a prínosy od 01.01.2019 do 31.12.2023

Pre lepšie pochopenie úspor a prínosov AfB Slovakia sme preložili tieto čísla do reálnych príkladov:

 • 1 326 566 kg nižších emisií skleníkových plynov je ekvivalentné množstvu CO₂, ktoré by bolo ušetrené, keby sme prestali používať takmer 300 000 áut na celý rok. Tieto emisie sú hlavným prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Zníženie emisií je kľúčové pre spomalenie týchto zmien a ochranu planéty pre budúce generácie.
 • 651 070 kg ušetrených prírodných surovín je porovnateľné s hmotnosťou železa potrebného na postavenie 65 Eiffelových veží. Ťažba a spracovanie týchto surovín často spôsobujú vážne environmentálne škody, vrátane znečistenia a straty biodiverzity. Úspora surovín pomáha zmierniť tieto negatívne vplyvy a podporuje udržateľnosť.
 • 5 125 815 kWh zníženej spotreby primárnej energie zodpovedá ročnej spotrebe energie približne 1 800 domácností. Táto úspora energie znamená menší tlak na energetické zdroje a znižuje potrebu produkcie energie z fosílnych palív, ktoré sú hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia a klimatických zmien.
 • 8 158 402 litrov nižšej spotreby vody je množstvo vody, ktoré by mohlo naplniť viac ako 3 olympijské bazény. Voda je neoceniteľný zdroj, ktorý je čoraz viac ohrozený zmenou klímy a rastúcou spotrebou.

Výzvy a budúce ciele

Ako každá spoločnosť, aj AfB Slovakia čelí rôznym výzvam. Jednou z hlavných výziev je zabezpečenie dostatočného množstva použitých IT zariadení na repasovanie. To si vyžaduje neustálu spoluprácu s firmami a organizáciami, ktoré sú ochotné darovať alebo predať svoje staré zariadenia namiesto ich vyhodenia. Ďalšou výzvou je zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti repasovania IT zariadení a zamestnávania zdravotne znevýhodnených ľudí. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná efektívna komunikácia a marketing, ktorý zdôrazňuje prínosy týchto aktivít pre spoločnosť a životné prostredie. AfB Slovakia má ambiciózne plány do budúcnosti. Chce zvýšiť počet zamestnancov, vrátane zdravotne znevýhodnených. Plánuje tiež zlepšovať svoje procesy, aby mohla ešte efektívnejšie recyklovať a remarketingovať IT zariadenia. 

Sme príkladom toho, ako môže sociálny podnik úspešne kombinovať environmentálnu udržateľnosť s inklúziou zdravotne znevýhodnených ľudí. Ich práca má významný pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie, čím prispieva k udržateľnejšej budúcnosti. Naša činnosť je jasným dôkazom toho, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám a že kombinácia sociálnej inklúzie a ekologickej udržateľnosti je cesta, ktorou by sa mali vydať všetky moderné spoločnosti.

Ak máte záujem podporiť naše aktivity alebo si zakúpiť repasované IT zariadenia, navštívte náš e-shop www.afbshop.sk so širokým výberom repasovaných IT zariadení, ktoré sú nielen ekologicky udržateľné, ale aj cenovo dostupné a kvalitné. Kúpou týchto zariadení prispievate k znižovaniu elektronického odpadu a podporujete zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí. Repasovaných zariadení sa báť nemusíte, prečítajte si 5 najväčších mýtov o repasovaných zariadeniach. Navyše, pri príležitosti našich 5. narodenín tam nájdete aj 5% zľavu na všetok tovar, stačí ak v nákupnom košíku zadáte kód AFB5 (platí aj na už zlacnený tovar!!!). Tento kód bude funkčný iba pár dní, takže sa poponáhľajte ;). 


Späť na zoznam článkov

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!