Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ
AfB gemeinnützige GmbH
Willi-Bleicher-Straße 2
52353 Düren
Nemecko

Tel.: + 49 7243 / 20000-0
Fax: +49 7243 / 20000 101

E-mail: info@afb-group.eu
Obchodní vedúci: Daniel Büchle, Paul Cvilak
Zápis v OR v Nemeckej spolkovej republike: Okresný súd Düren, HRB 7461
IČ-DPH: DE 815059313

Zodpovedná osoba / subjekt
a.s.k. Datenschutz
+49 9155 / 263997-0
extdsb@ask-datenschutz.de

Zodpovedný dozorný orgán
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
+49 211 / 38424-0
poststelle@ldi.nrw.de

 

Ďakujeme za Váš záujem o náš online obchod. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V texte nižšie sa môžete podrobne informovať ako zaobchádzame s Vašimi údajmi.

1. Prístupové údaje a hosting

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každej návšteve, webový server automaticky uloží iba takzvaný súbor denníka servera (Server-Logfile), ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru na stiahnutie, vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na stránku či množstvo prenesených údajov za účelom zdokumentovania Vašej návštevy.

Vaše prístupové údaje sa spracúvajú výlučne za účelom zaistenia bezproblémovej prevádzky našej stránky a zlepšenia našej online ponuky zariadení. Toto spracúvanie je vykonávané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr do siedmich dní po Vašom opustení našej stránky.

Hostingové služby tretích strán

V rámci spracúvania dát zabezpečuje poskytovateľ služieb (označovaný v texte aj ako tretia strana) v našom mene poskytovanie služieb webhostingu a zobrazenia webstránky nášho online obchodu. Toto spracúvanie je vykonávané za účelom ochrany našich oprávnených záujmov pre zlepšenie našej online ponuky zariadení prevládajúcich v kontexte rovnováhy záujmov. Všetky údaje, ktoré sa zhromažďujú ako súčasť používania tejto webovej stránky alebo k tomuto účelu vytvorených formulárov v internetovom obchode, sa spracúvajú spôsobom opísaným v tomto vyhlásení, na serveroch tretích strán. Spracúvanie na iných serveroch sa uskutočňuje iba v rozsahu, ktorý je taktiež vysvetlený v tomto vyhlásení.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmlúv a pri otvorení účtu zákazníka

Zhromažďujeme Vaše osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete pri vytváraní Vášho zákazníckeho účtu, vytváraní Vašej objednávky, alebo ak nás bude kontaktovať (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia označujú údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie zmluvy, prípadne pre spracovanie Vášho kontaktu alebo otvorenie zákazníckeho účtu a bez týchto údajov, by objednávka a / alebo otvorenie účtu, či kontaktovanie zákazníka nebolo možné. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných formulárov. Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR pre spracovanie zmluvy a spracovanie vašich otázok. Po ukončení zmluvy alebo vymazaní Vášho zákazníckeho účtu, budú Vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a po daňovom a obchodnom období uchovávania budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nevyjadrili súhlas s ďalším použitím Vašich údajov, alebo ak si vyhradzujeme právo používať Vaše údaje na základe zákonov o ktorých Vás informujeme v tomto vyhlásení. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť a to buď odoslaním správy na kontakt opísaný nižšie alebo pomocou funkcie uvedenej v zákazníckom účte.

3. Prenos údajov

Na splnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR Vaše údaje odovzdávame prepravnej spoločnosti, ktorá bola poverená dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb vyberiete v procese objednávania, pošleme údaje o platobných údajoch zozbierané na tento účel úverovej inštitúcii poverenej vykonaním platby a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý bol poverený nami alebo vybraným poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb. Niektorí z vybratých poskytovateľov platobných služieb tiež zbierajú tieto údaje sami, ak v nich vytvoríte účet. V tomto prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou prístupových údajov. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

4. Odoberanie newslettera e-mailom a reklamná korešpondencia poštou

Reklama pri odoberaní newslettera e-mailom
Po prihlásení sa na odber newslettera, budú Vami poskytnuté údaje potrebné pre tento účel na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR spracúvané tak, aby Vám newsletter mohol byť pravidelne zasielaný e-mailom. 

Odber newslettera môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním správy na kontaktnú adresu uvedenú nižšie vo vyhlásení, alebo pomocou odkazu uvedeného na konci každého newslettera. Po odhlásení odstránime Vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím Vašich údajov, alebo ak sme si zo zákona nevyhradili právo používať Vaše údaje, o čom Vás informujeme v tomto vyhlásení.

Zasielanie newslettera zabezpečuje v našom mene poskytovateľ tejto služby, ktorému pre tento účel poskytneme Vašu e-mailovú adresu.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pre automatické odosielanie newsletterov formou e-mailu používame technológie Inxmail. Prihlásiť sa na odber je možné priamo na stránke online obchodu v sekcii Newsletter, alebo pri dokončení online objednávky. Pre odoberanie newslettera zhromažďujeme osobné údaje napr. meno a e-mailovú adresu.

Obsah newslettera

Elektronický newsletter (ďalej len newsletter) obsahujúci reklamné informácie zasielame iba používateľom, ktorí výslovne súhlasili s jeho odberom potvrdením ich e-mailovej adresy pri registrácií. Pokiaľ je obsah newslettera pri registrácii konkrétne špecifikovaný, je pre súhlas používateľa s odberom newslettera nevyhnutný. Náš newsletter ďalej obsahuje všeobecné (ak je to možné individuálne) informácie, odborné články a informácie k udalostiam o e-mailovom marketingu, ako aj informácie o produktoch a službách spoločnosti AfB Gemeinnützige GmbH, či prieskumy spokojnosti zákazníkov.

Zaprotokolovanie prihlasovacieho procesu na odber newslettera

Prihlásenie sa na odber newslettera sa uskutoční až po úspešnom potvrdení e-mailovej adresy jej užívateľom. Na tento účel sa užívateľovi ihneď po jeho odoslaní registračného formulára odošle na e-mailovú adresu mail, ktorý obsahuje potvrdzovací odkaz (tzv. Double-Opt-In-Mailing). Po otvorení potvrdzovacieho odkazu bude prihlasovací proces dokončený. Z dôvodu preukázania platného súhlasu pre odber newslettera, bude do súboru denníka (Log-file/Protokolldatei) uložený dátum a čas otvorenia potvrdzovacieho odkazu spolu s IP a e-mailovou adresou používateľa.

Prihlasovacie údaje

Na prihlásenie sa k odberu newsletterov postačí e-mailová adresa používateľa. Nepovinné údaje ako napr. oslovenie, meno, a priezvisko sú použité výhradne pre personalizáciu newslettera. V rámci prihlasovacieho procesu pre odber newslettera technológiou Inxmail užívateľ výslovne súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním zadaných údajov za účelom zasielania newslettera.

Poznámky k hodnoteniu používateľského správania

 Spoločnosť AfB Gemeinnützige GmbH používa v newsletteroch anonymné sledovanie. Reakcie príjemcov (otvorenie e-mailu, kliknutie na textové a obrázkové odkazy, sťahovanie obrázkov pomocou e-mailového programu) sa zaznamenávajú a anonymizujú pre štatistické účely. Identifikovanie jednotlivých užívateľoch z uložených údajov nie je možné urobiť bez ich výslovného súhlasu. Ak ste dali výslovný súhlas s prijatím nášho newslettera šitého na mieru vašim individuálnym záujmom a s použitím osobného profilu používania pri registrácii do newslettera, spracujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno za účelom odoslania newslettera. Vyhodnotenie správania používateľov zahŕňa najmä na aké odkazy kliknete a aké oblasti Vás zaujímali na príslušnej webovej stránke, mobilnej aplikácií alebo informačnom newslettere. Popri tom sa vytvárajú prispôsobené profily používania pre Vašu osobou a / alebo e-mailovú adresu, s cieľom lepšie zosúladiť možnú reklamu, najmä vo forme newslettera a tlačenej reklamy, s Vašimi osobnými záujmami a zlepšiť naše webové ponuky. Súhlas s prijímaním newslettera alebo vytváraním prispôsobených profilov používania môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom, napr. zrušením odberu noviniek na našej stránke. Odkaz na stránku zrušenia odberu nájdete na konci každého newslettera . Zrušenie vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.

Ukončenie / zrušenie odoberania newslettera

 Užívateľ môže odoberanie newslettera kedykoľvek zrušiť. Platnosť každého súhlasu s osobným sledovaním v newsletteri tiež zaniká. Všetky existujúce údaje o používateľskom správaní užívateľov budú potom odstránené alebo anonymizované. Užívateľ má tiež možnosť odvolať súhlas na uchovávanie a spracovanie osobných údajov o svojom používateľskom správaní oddelene od súhlasu s prijatím newslettera. Existujúce údaje o používateľskom správaní užívateľov sa potom odstránia alebo anonymizujú. Na zrušenie newslettera alebo odvolanie súhlasu s uložením a spracovaním osobných údajov o používateľskom správaní užívateľa stačí poslať e-mail na adresu info@afb-group.eu. Užívateľ má ďalej možnosť zrušiť tento newsletter alebo odvolať súhlas s uložením a spracovaním svojich osobných údajov na tomto odkaze alebo použitím odkazu na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého newslettera.

Reklamná korešpondencia poštou a Vaše právo namietať

Vyhradzujeme si tiež právo používať vaše meno a priezvisko, ako aj vašu poštovú adresu pre vlastné reklamné účely napr. pre posielanie ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Toto spracúvanie je vykonávané za účelom ochrany našich oprávnených záujmov pri reklamnom/propagačnom prístupe k našim zákazníkom, ktoré prevládajú v kontexte rovnováhy záujmov a je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Reklamnú korešpondenciu zabezpečuje v našom mene poskytovateľ tejto služby, ktorému pre tento účel poskytneme Vašu adresu. Voči uloženiu a použitiu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na kontaktnú adresu uvedenú nižšie vo vyhlásení.

5. Integrácia Trusted Shops Trustbadge

Naša stránka vyžíva služby Trusted Shops na zobrazenie pečiatky dôveryhodného obchodu tzv. Trustbadge, zdieľanie hodnotenia produktov nakupujúcimi a na zobrazenie ponuky produktov Trusted Shops po odoslaní objednávky. 

Slúži na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimálnom marketingu našej ponuky, ktoré prevládajú v kontexte rovnováhy záujmov a je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Köln.

Pri zobrazení služby Trustbadge, webový server automaticky uloží takzvaný súbor denníka servera (Server-Logfile), ktorý obsahuje napr. Vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na stránku, množstvo prenesených údajov apod. za účelom zdokumentovania prístupu na stránku. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa vymažú najneskôr sedem dní po ukončení Vašej návštevy na našej stránke. Ďalšie osobné údaje budú odosielané spoločnosti Trusted Shops, iba ak ste k tomuto dali svoj súhlas resp. ak ste sa po dokončení objednávky rozhodli využívať produkty Trusted Shops, alebo ste sa už v tejto spoločnosti zaregistrovali. V takom prípade platí zmluvná dohoda medzi Vami a spoločnosťou Trusted Shops.

 6. Súbory Cookies a webová analýza

S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť využívanie určitých funkcií, zobrazovanie vhodných produktov alebo prieskum trhu používame na rôznych stránkach tzv. súbory cookies. Súbory cookies používame za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, ktoré prevládajú v kontexte vyváženosti záujmov, pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do Vášho zariadenia. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, teda po jeho zatvorení (tzv. Dočasné/Session Cookies). Ďalšie súbory cookies zostávajú vo Vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve (tzv. Trvalé/Persistent Cookies). Časovú dĺžku uloženia súborov cookies nájdete v nastaveniach súborov cookies vášho webového prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastaveniach súborov cookies pre jednotlivé stránky a individuálne sa rozhodnúť, v ktorých prípadoch ich povoliť, alebo ich môžete všeobecne zakázať pre všetky stránky. Každý prehliadač spravuje nastavenia súborov cookies inak. Spôsob ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookies je vysvetlené v ponuke pomocníka v každom prehliadači. Pomocné informácie pre najčastejšie používané prehliadače:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Firefox™: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac#w_nastavenie-cookies

Opera™: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Pri nepovolení súborov cookies na našej stránke, môže byť jej funkčnosť obmedzená.

Použitie Google (Universal) Analytics pre analýzu webu 

Táto webová stránka používa Google (Universal) Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC (www.google.sk), za účelom analýzy webových stránok, k čomu spracúva Vaše údaje, pokiaľ ste k tomuto udelili súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR. Google (Universal) Analytics používa metódy, ako sú napríklad súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho správania sa na webovej stránke. Automaticky zhromaždené informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na tomto serveri. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom Hospodárskom Priestore skráti. Úplná adresa IP sa prevedie na server Google v USA, kde sa skráti, iba vo výnimočných prípadoch. Anonymizovaná adresa IP prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa spravidla nezlučuje s inými údajmi Google. Po našom ukončení používania služby Google Analytics a stratení významu týchto dát, budú údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymazané.

Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu súkromia medzi EU a USA (EU-US-Privacy Shield). Aktuálny certifikát si môžete pozrieť tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou, určila Európska komisia primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tento doplnok zabraňuje zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookies a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google.

Ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknutím na tento odkaz zabrániť, aby Google Analytics v budúcnosti nezhromažďoval údaje na tomto webe. Na vaše zariadenie sa pre tento účel uloží tzv. Opt-Out-Cookie súbor. Ak v budúcnosti vymažete cookies z Vášho zariadenia (vymaže sa aj tento Opt-Out-Cookie), budete požiadaní o opätovný súhlas so spracúvaním Vašich údajov na tejto stránke.

Použitie Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžeme prostredníctvom rozhrania spravovať tzv. Website-Tags (a teda integrovať napr. Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný Tag Manager (ktorý implementuje Tag-i) nespracováva žiadne osobné údaje používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazuje sa na nasledujúce informácie o službách Google. Pokyny na používanie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

7. Reklama prostredníctvom marketingových sietí

 WebPUSH - oznámenia

 Ak sú aktivované WebPUSH oznámenia, na zabezpečenie tejto funkcie sa použije služba príslušného prehľadávača. Súhlasom s oznámeniami WebPUSH súhlasíte v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR, že odosielateľ oznámení použije Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na odosielanie týchto oznámení.

 Na odosielanie WebPUSH oznámení sa prenášajú iba pseudonymné údaje. Bez ohľadu na Váš súhlas s WebPUSH oznámeniami sa pri návšteve webovej stránky www.afbshop.de uloží u návštevníka súbor cookies prostredníctvom servera Marpu.de, ktorý obsahuje odkaz na jeho správanie sa pri prezeraní stránky. Získané informácie sa používajú na individuálne a personalizáciu oznámení WebPUSH.

 Proti odosielaniu WebPUSH oznámení môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. Informácie ako sa odhlásiť z WebPUSH oznámení  najviac používaných prehliadačov nájdete na tomto odkaze.

 Zodpovedným poskytovateľom služby pre odosielanie WebPUSH oznámení je: (Marpu.de) Frederick Melford Pittard, Dorstener Straße 103, 46145 Oberhausen

Použitie služby Criteo

Naša webová stránka používa na reklamné účely súbory cookies / reklamné identifikátory. To nám umožňuje zobrazovať našu reklamu návštevníkom, ktorí sa zaujímajú o naše produkty na partnerských webových stránkach, v aplikáciách a e-mailoch. Technológie zacielenia (Retargeting - techonologies) používajú súbory cookies alebo reklamné identifikátory a zobrazujú reklamu na základe Vášho predchádzajúceho správania sa pri prehliadaní. Ak chcete odmietnuť túto reklamu personalizovanú na základe Vašich záujmov, navštívte prosím nasledujúce webové stránky:

http://www.networkadvertising.org/choices/

https://www.youronlinechoices.com/sk/

Môžeme si vymieňať informácie, ako sú technické identifikátory z Vašich registračných informácií na našej webovej stránke, so spoľahlivými reklamnými partnermi. Toto umožňuje prepojiť Vaše zariadenia a / alebo prostredia a ponúknuť Vám plynulé užívateľské prostredie so zariadeniami a prostrediami, ktoré používate. Viac podrobností o týchto možnostiach prepojenia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spomenutých v platformách vyššie alebo nižšie v texte.

Politika ochrany údajov služby Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

Použitie služby Uptain

Na zlepšenie interakcie s našimi návštevníkmi používame doplnok / plugin Java Script od uptain GmbH („uptain plugin“ https://uptain.de/en/). To nám umožňuje analyzovať Vaše používanie webovej stránky a zlepšiť kontakt so zákazníkom (napr. prostredníctvom dialógového okna). Z tohto dôvodu zhromažďujeme informácie o Vašom správaní, tzn. pohybe kurzora, dĺžke zotrvania na stránke, kliknuté odkazy apod. Právnym základom pre spracúvanie údajov je náš oprávnený záujem o priamy marketing a správne poskytovanie služieb našej webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR). Spoločnosť uptain GmbH je ako spracovateľ údajov prísne viazaná našimi pokynmi. Zhromaždené informácie nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ k tomu nebudeme zo zákona zaviazaní. Ak informácie zozbierané doplnkom uptain obsahujú osobné údaje, budú zmazané okamžite po návšteve našej webovej stránky.

Použitie služby Sovendus

Pri výbere zľavového kupónu, ktorý je pre Vás v súčasnosti zaujímavý, zašleme pseudonymizované a zašifrované hash údaje o Vašej e-mailovej adrese a IP adrese v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR spoločnosti Sovendus GmbH, Moltkestrasse 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus). Pseudonymizovaná hašovacia hodnota e-mailovej adresy sa používa na zohľadnenie Vášho možného odporu s reklamou spoločnosti Sovendus (článok 21 ods. 3, článok 6 ods. 1 GDPR). Sovendus používa Vašu IP adresu výlučne na účely zabezpečenia ochrany údajov a spravidla ju anonymizuje po siedmich dňoch (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR). Číslo objednávky, finančnú hodnotu objednávky v príslušnej mene, ID relácie, kód zľavového kupónu a čas realizácie relácie (timestamp) taktiež zasielame do spoločnosti Sovendus v pseudonymizovanej forme za účelom fakturácie (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak máte záujem o zľavové poukážky od spoločnosti Sovendus, nemáte uplatnení na svojej e-mailovej adrese žiadny odpor voči reklame a kliknete na lištu so zľavami (banner s kupónmi), odošleme spoločnosti Sovendus za účelom pripravenia Vášho personalizovaného zľavového kupónu zašifrované údaje o Vás, menovite oslovenie, meno a e-mailovú adresu (článok 6 ods. 1 písm. b a článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online informáciách o ochrane údajov na adrese https://www.sovendus.com/en/privacy_policy/.

8. E-mailové zasielanie pripomienok k ohodnoteniu nákupu

Ohodnoteniu nákupu pomocou Trusted Shops

Ak vyjadríte svoj súhlas počas objednávky alebo po nej v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR, zašleme Vašu e-mailovú adresu spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), aby Vám mohli zaslať pripomienku k ohodnoteniu Vášho nákupu e-mailom.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy priamo spoločnosti Trusted Shops.

9. Kontakty a Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 •  Podľa článku 15 GDPR, právo požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu v nich uvedenom;
 • Podľa článku 16 GDPR máte právo okamžite požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sme uložili;
 • Podľa článku 17 GDPR, právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, pokiaľ nie sú ďalej spracúvané za účelom:
  • uplatňovania práva na slobodu prejavu a informácií;
  • plnenia zákonnej povinnosti;
  • uplatnenia verejného záujmu alebo
  • uplatnenia, vykonania alebo obhajoby právnych nárokov;
 • Podľa článku 18 GDPR, právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ
  • spochybňujete správnosť údajov;
  • spracovanie je nezákonné, ale Vy odmietnete odstránenie týchto údajov;
  • údaje sú pre náš už nepotrebné, ale Vy ich potrebujete pre uplatnenie, vykonanie alebo obhájenie Vašich právnych nárokov, alebo
  • ste namietali proti spracovaniu údajov v súlade s článkom 21 GDPR;
 • Podľa článku 20 GDPR, právo dostávať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o prevod tohto výpisu na inú zodpovednú osobu
 • podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste Vášho obvyklého pobytu alebo práce alebo v mieste sídla našej spoločnosti

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania alebo použitia Vašich osobných údajov, práva sa informovať, úpravy, blokovania alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo namietania voči konkrétnemu použitiu Vašich údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených na našej stránke s názvom Impressum.

********************************************************************
Právo namietať
Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje tak, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Pokiaľ sa spracovanie uskutočňuje na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody vyplývajúce z Vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení Vášho práva namietať nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na tieto účely, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak údaje slúžia na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

To neplatí, ak sa spracovanie uskutočňuje na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje už ďalej nebudeme spracovávať.

********************************************************************

Naposledy prezerané
 • Máte otázky?

  Kontaktujte nás:

  Kontakt