Definícia kategórií v AfB

Nový tovar (Neuware) táto kategória označuje produkty, ktoré boli nakúpené od externých dodávateľov. Sú to nové výrobky, ktoré doteraz neboli používané, a preto nebolo nutné ich repasovať.

OVP popisuje produkt, ktorý je svojím stavom ako nový a nachádza sa v pôvodnom balení. Originálny obal mohol byť otvorený kvôli kontrole produktu, alebo inštalácii nového operačného systému. Produkt sa predáva ako používaný a za zníženú predajnú cenu. Kvalita výrobku so stupňom OVP zodpovedá minimálne kategórií A+, spravidla sa dá predpokladať, že jeho stav je rovnaký, ako stav nového tovaru.

Grade A+ popisuje zariadenie ktorého vizuálny a technický stav je nerozpoznateľný od nového zariadenia, jedná sa o predvádzacieho alebo krátko používaného zariadenia. Sú v technicky perfektnom stave a na vynikajúcej kozmetickej úrovni, t.j. tieto výrobky nevykazujú takmer žiadne známky predchádzajúceho použitia.

Výrobok triedy A + môže pri detailnejšom obhliadnutí  vykazovať minimálne opotrebenie. Môžete však očakávať, že nebude mať žiadne zreteľne viditeľné škrabance, praskliny alebo škvrny na obrazovke.
Zariadenia obsahujúce displej (napr. notebooky, monitory a smartfóny), majú displej na úrovni nového zariadenia. Počet a typ chybných pixelov a ktoré môžu obsahovať zodpovedá I. Kategórií optickej chyby podľa normy ISO 9241-307.

Grade A je najlepšia kvalita, akú môžete od repasovaných výrobkov očakávať. Sú v technicky bezchybnom stave a na veľmi dobrej kozmetickej úrovni, t.j. výrobky vykazujú mierne známky predchádzajúceho použitia.

Repasovaný produkt triedy A bude vzhľadom na svoj vek vykazovať veľmi malé známky predchádzajúceho používania. Môžete očakávať menšie škrabance alebo nepatrné chyby krásy.
Zariadenia obsahujúce displej (napr. notebooky, monitory a smartfóny), majú displej na veľmi dobrej úrovni. Počet a typ chybných pixelov a ktoré môžu obsahovať zodpovedá I. Kategórií optickej chyby podľa normy ISO 9241-307.

Grade B je druhá najlepšia kvalita, ktorú môžete očakávať od našich repasovaných produktov. Sú v technicky veľmi dobrom stave a na dobrej kozmetickej úrovni, t.j. tieto výrobky vykazujú známky predchádzajúceho použitia.

Repasovaný produkt triedy B bude vzhľadom na svoj vek vykazovať známky predchádzajúceho používania. Môžete očakávať, že bude mať viditeľné škrabance a chyby krásy.
Zariadenia obsahujúce displej (napr. notebooky, monitory a smartfóny), zobrazujú obraz na dobrej úrovni vzhľadom na existujúce viditeľné škrabance a svetlé škvrny. Počet a typ chybných pixelov a ktoré môžu obsahovať zodpovedá II. Kategórií optickej chyby podľa normy ISO 9241-307.

 

Naposledy prezerané