Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Osterhasen gefunden! Als kleines Geschenk erhalten Sie folgenden Gutscheincode zum Einlösen auf alle Produkte mit der Markierung "OSTERN" in unserem Shop:


Der Gutschein gewährt einen Rabatt von 0,00 €

Ocenenie za udržateľnosť v oblasti recyklácie počítačov ⭐ Ako sa vyhnúť elektroodpadu pomocou repasovaných IT zariadení!

Banner: Náš boj proti elektroodpadu

Ako sa vyhnúť elektroodpadu repasovaným IT hardvérom

AfB vyhlásila vojnu obrovskému množstvu elektronického odpadu! Vzhľadom na značné množstvo elektroodpadu, si človek kladie otázku, ako zodpovedne využíva v úlohe spotrebiteľa prírodné zdroje. Odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu elektroniky a za akých podmienok sa ťažia? Ako môžu zákonodarcovia a výrobcovia prispieť k recyklácii? Spoločnosť AfB sa snaží v tomto blogu zodpovedať tieto otázky a na záver zhrnúť, ako sa sama snaží odpovedať na tieto výzvy recykláciou a remarketingom.

Elektronický odpad

Kam zmizli moje staré IT zariadenia?

Počas prvého Corona lockdown-u väčšina z nás využila čas na odstránenie vecí, na ktoré nebol dovtedy čas, a na triedenie a likvidáciu elektrických zariadení, ktoré sa už nepoužívali. V suteréne našej dvojčlennej domácnosti sa toho nahromadilo veľa: vrátane dvanásťročného stolného počítača s Windows Vista, ktorý som si preventívne nechal kvôli integrovanej Bluray napaľovačke. Moja výslužka sa zdá byť dosť reprezentatívna a potvrdzuje známe štatistiky:
8 nepoužívaných smartfónov, 2 notebooky, 1 tablet, 1 stolný počítač, 2 moduly RAM a pevný disk. Ak ste v rovnakej situácií, urobte to ako ja a prineste svoje notebooky, počítače a smartfóny späť do miestneho recyklačného centra, alebo priamo k predajcovi! Podľa spoločnosti Statista zaoberajúcej sa prieskumom trhu, sa v Nemecku v roku 2019 predalo okolo 23 miliónov smartfónov, no vyradené zariadenia často končia v zásuvke a nie sú správne zlikvidované.

Odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu elektroniky?

Ťažba prírodných zdrojov, napríklad pre výrobu smartfónov, sa často deje za pochybných podmienok. Vezmime si napríklad Kongo: kobalt a koltan sa tu ťažia v nelegálnych baniach. Často sa to deje za neférových pracovných podmienok, vykorisťovania a detskej práce. Pre miestnych obyvateľov v núdzi preváži udržanie si práce nad jej bezpečnosťou. Hriechy na životnom prostredí sú na dennom poriadku. Nie je neobvyklé, že odpadové vody sa vypúšťajú priamo do riek, čo má veľký vplyv na životné prostredie a zdravie. Pri ťažbe zlata v brazílskej Amazónii sa používa toxická ortuť, ktorá znečisťuje pôdu aj biotop. To všetko sa deje s veľkým energetickým vstupom a vysokými emisiami CO2. Toto sú dobré dôvody pre spoločnosti, ako je aj AfB, aby sa snažili repasovať už vyrobené zariadenia, čo poviete?

Recyklácia IT zariadení

Spoločnosť AfB gGmbH je certifikovaná spoločnosť v oblasti nakladania s odpadmi v rámci ich prvotného spracovania. V recyklačnom centre AfB v meste Borchen pri Paderborne sa elektronický odpad separuje na recyklovateľné materiály. Tu sú, okrem iného, demontované počítače a servery. V AfB sa okrem separácie recyklovateľných surovín posielajú staré zariadenia aj na spracovanie drahých kovov. Cieľom je šetrenie prírodných zdrojov, opätovné použitie surovín a demontáž nepoužívaných smartfónov, notebookov, tabletov a počítačov, aby bolo možné znovu použiť ich súčasti. Kovy ako zlato, striebro, meď, paládium a platina sa separujú v súlade so zákonom. Rozomelú sa v drviči na najmenšie zložky a pretriedia sa. Sklo a plasty sa spaľujú v špecializovanej recyklačnej spoločnosti. Vzácne kovy ako sú skandium, ytrium, lantán, kobalt, lítium a koltan sa vyskytujú v extrémne malom množstve a sú súčasťouv prvkov, ktoré je niekedy ťažké od seba oddeliť. Separácie kovovOddelenie týchto kovov od vyťaženej rudy si preto vyžaduje veľké úsilie. Neodymové magnety boli predtým použité napr. v reproduktoroch a mikrofónoch. Kopec medi na obrázku je príkladom množstva kovu získaného z demontovaných zariadení a rozdeleného na jednotlivé suroviny (vrátane železa, hliníka, medi, neodymu, mosadze, horčíka). Nakoniec sa roztavením kovov opäť vytvárajú suroviny na priemyselné použitie.

Politika a legislatíva

Z hľadiska zníženia elektroodpadu má zmysel zariadenia používať čo najdlhšie. Podporou recyklačných projektov zo strany EU sa má znížiť aj surovinová závislosť na Číne. Európa musí pokračovať v rozširovaní svojej infraštruktúry a know-how pre recykláciu. V Nemecku budú musieť podľa plánovaného zákona o dodávateľskom reťazci (Supply Chain Act / Lieferkettengesetz) nemecké spoločnosti v budúcnosti preukázať, že výrobky, ktoré predávajú, už počas výroby spĺňajú minimálne spoločenské a ekologické normy. Rozšírenie klimatickej neutrality na celý dodávateľský reťazec by zvýšilo transparentnosť prehreškov v oblasti životného prostredia a pomohlo by ich potlačiť.

Reverzibilný dizajn výrobku

Produktový dizajnéri na strane výrobcu by mali v budúcnosti myslieť na jednoduché oddelenie batérií a ďalších komponentov. Ak diely zariadenia už nie sú navzájom pevne spájkované, lepené alebo pevne uložené v plastovom puzdre z dôvodu vodotesnosti, redukuje sa tým úsilie na recykláciu. Namiesto toho by existencia pripájacích portov umožnila opätovnú opravu zariadení a správnu likvidáciu chybných komponentov. Zameniteľnosť batérií a  je podľa nás rovnako dôležitá ako odolnosť zariadenia proti vode.

Dlhšia životnosť

Životný cyklus výrobkov má tendenciu byť čoraz kratší, aj keď nové modely, vychádzajúce v čoraz kratších intervaloch, so sebou zriedkavo prinášajú technologickú revolúciu. Ako spotrebitelia by sme si mali položiť otázku: "Aké nové zariadenie skutočne potrebujem? Čo sa dá ešte použiť? Potrebujem si každý rok kúpiť najnovší model?". Zmena trendu si vyžaduje prehodnotenie a zmenu správania používateľov. Ľudská populácia si čoraz viac uvedomuje, odkiaľ suroviny na výrobu pochádzajú, za akých podmienok sa ťažia a kde skončia po ukončení životného cyklu zariadenia. Podľa stránky heise.de platí, že čím dlhšiu životnosť zariadenie má, tým viac zlepšuje svoju environmentálnu rovnováhu. Ak vezmete do úvahy jeho životný cyklus - od výroby, cez prepravu a použitie až po likvidáciu - čím dlhšie bude prevádzkyschopné, tým lepšia bude jeho rovnováha vzhľadom na CO2.

AfB získala Nemeckú cenu za udržateľnosť 2021 (Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2021)

Spoločnosť AfB je najväčšia európska nezisková IT spoločnosť. Nezisková spoločnosť s viac ako 500 zamestnancami zamestnáva ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj bez neho a podporuje obehové hospodárstvo. AfB sa stará o repasovanie a predaj použitých IT a mobilných zariadení. Namiesto vyhodenia repasovať! Získaním IT zariadení a ich následnou renováciou poskytuje AfB cennú službu pre zodpovedné zaobchádzanie so vzácnymi surovinami. Opätovné použitie (ReUse) - oprava a inovácia - obnova prírodných zdrojov. Týmto spôsobom pomáha AfB zabezpečiť, aby sa použité IT zariadenia naďalej využívali čo najdlhšie. Použité, kompletne inovované, takzvané „repasované“ zariadenia, ako sú napr. počítače, monitory a notebooky, je možné vrátiť na trh v inovovanom stave a predĺžiť tak ich životný cyklus. Spoločnosť AfB vytvára získavaním použitých zariadení a šetrením prírodných zdrojov dôležitý prínos na ceste k obehovému hospodárstvu. Za svoju činnosť bola AfB už po druhýkrát ocenená nemeckou cenou za udržateľnosť 2021 (Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2021) a získala cenu Digital Leader Award.

Digital Leader Award Logo

Záver: chrániť životné prostredie a nakupovať repasované* zariadenia

Zodpovedná ťažba a zneškodňovanie surovín sa čoraz viac dostáva do povedomia spoločnosti a aj podniky dnes riešia odlišne svoje IT vybavenie. Aby sa zabránilo elektronickému odpadu, je potrebné prehodnotiť správanie používateľov. Vzhľadom na stále kratšie cykly príchodu nových modelov zariadení na trh, od nich nemožno očakávať skutočné inovácie. Pokiaľ ide o elektroniku, zvuk, fotografie a IT hardvér, vedome sa rozhodujem pre repasované zariadenia, ktoré prišli na trh už o niekoľko mesiacov skôr. V budúcnosti by mali výrobcovia pri navrhovaní dizajnu zariadení brať do úvahy ich recykláciu a uľahčiť ju. Ak politici implementujú plánované zákony, budú výrobcovia a ich dodávatelia v budúcnosti zodpovední za dodržiavanie stanovených noriem. Spotrebitelia ohľaduplní k životnému prostrediu môžu skontrolovať, aké výrobky si kupujú, pretože ak spoznáte a využijete výhodné ceny repasovaných zariadení, môžete aj veľa ušetriť. Nakupujte už teraz a myslite udržateľne!

Pozrite si video o našom certifikovanom IT remarketingu!

*repasovanie (anglicky refurbishment) je proces spracovania a predaja výrobkov (zvyčajne elektroniky). Repasované produkty sú pred predajom verejnosti skontrolované, sú opravené a ponúknuté na predaj. Repasované výrobky môžu byť aj nepoužité zariadenia vrátené zákazníkmi, ktoré sú v podstate novým tovarom, alebo chybné výrobky vrátené v rámci záruky a opätovne predané po oprave chýb a zaručení ich správneho fungovania. (Zdroj: Wikipedia)

Políčka označené * sú povinné údaje.