Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Osterhasen gefunden! Als kleines Geschenk erhalten Sie folgenden Gutscheincode zum Einlösen auf alle Produkte mit der Markierung "OSTERN" in unserem Shop:


Der Gutschein gewährt einen Rabatt von 0,00 €

Ako prispieť k ochrane životného prostredia repasovaním IT zariadení?

Banner pre akciu deň Zeme, zelené pozadie, malá rastllina

22. apríla oslavujeme Svetový deň Zeme. Tento deň si pripomíname od roku 1970 a v súčasnosti v už viac ako 190 krajinách sveta. Cieľom Svetového dňa Zeme je zdôrazniť dôležitosť ochrany životného prostredia a zvýšiť povedomie verejnosti o ekologických problémoch, ktorým čelíme.

V sociálnom podniku AfB Slovakia sa nám v roku 2022 predajom repasovaných IT zariadení podarilo ušetriť 2,7 miliónov litrov vody, 1800 MWh primárnej energie, či 450 ton CO2 ekvivalentov.

There is no planet B

Existuje mnoho dôvodov, prečo by sme mali ochraňovať životné prostredie a mnohé z nich sa priamo dotýkajú každého z nás. Životné prostredie je domovom pre množstvo rôznych druhov rastlín a živočíchov. Ochrana životného prostredia umožňuje zachovať biodiverzitu a zabrániť vyhynutiu mnohých druhov. Pomáha udržiavať ekosystémy v rovnováhe a zabrániť ich narušeniu. Ekosystémy sú komplexné sústavy, v ktorých interagujú rôzne prvky, ako sú rastliny, zvieratá, pôda, voda a vzduch.

Vzduch, ktorý dýchame, je dôležitý pre naše zdravie. Ochranou životného prostredia pomáhame znižovať znečistenie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu.

Voda je životne dôležitá pre všetky formy života a jej znečistenie môže mať závažné následky pre zdravie ľudí aj prírody. Ochranou životného prostredia pomáhme zabezpečiť dostupnosť čistej vody pre všetkých.

Klimatické zmeny majú závažné následky pre život na Zemi, ako sú extrémne počasie, zmeny v biodiverzite a zvýšenie hladiny morí. Ochranou životného prostredia pomáhame zmierniť tieto zmeny a minimalizovať ich negatívny vplyv.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžeme prispieť k ochrane životného prostredia. Jedným z nich je aj znižovanie množstva odpadu. Môžeme ho minimalizovať tým, že recyklujeme materiály, používame recyklované či použité výrobky. To sa týka aj použitých IT zariadení.

Ak už IT zariadenie doslúžilo alebo chcete hardware upgradnúť, určite nie je riešenie vyhadzovať takéto zariadenie do zmiešaného odpadu. Elektroodpad predstavuje značnú hrozbu pre životné prostredie, pretože obsahuje nebezpečné látky a chemikálie, ktoré môžu byť toxické pre ľudí aj pre prírodu, ak sa správne neodstraňujú.

Ako teda naložiť správne s použitým IT zariadením?

Elektroodpad by nemal skončiť na skládke odpadov, ale mal by sa recyklovať. Ak ho nie je možné recyklovať, mali by ste ho odovzdať na mieste, kde sa zabezpečuje zodpovedné likvidovanie nebezpečného odpadu.

Repasované IT zariadenia

Ďalšou možnosťou je reapasovanie použitého zariadenia. Takto dokáže použité zariadenie získať novú šancu na život. Kúpou repasovaného zariadenia, predídete vzniku nového odpadu. Repasovaniu IT zariadení sa spoločnosť AfB venuje v trnavskom sociálnom podniku AfB Slovakia.

Repasované IT zariadenia sú dôsledne prekontrolované a opravené, takže máte istotu, že dostávate výrobok vo veľmi dobrom technickom stave. Ak náhodou niečo nefunguje, môžete nám svoje zariadenie odovzdať na opravu počas trvania záruky. Ak kupujete repasované IT zariadenia, máte výhodu v tom, že zariadenie je dôkladne vyčistené a priradené do kategórie kvality (Grade A +, A, B). Získate tak prehľad o stave produktu. Môžete tiež predpokladať, že repasované IT zariadenie bude opticky v lepšom stave ako použité zariadenie, pretože bude vyčistené a opravené. Proces repasovania tiež zaručuje technický upgrade zariadení. To znamená, že zastarané komponenty sú nahradené modernými.

Na rozdiel od nákupu použitého IT zariadenia získate u certifikovaných firiem zaoberajúcich sa repasovaním záruku. U nás napríklad získate 12-mesačnú záruku na každý produkt a môžete si objednať jej predĺženie. Ak sa Vám produkt nebude z akéhokoľvek dôvodu pozdávať, môžete nám ho do 14 dní bez dôvodu vrátiť.

Políčka označené * sú povinné údaje.