Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Osterhasen gefunden! Als kleines Geschenk erhalten Sie folgenden Gutscheincode zum Einlösen auf alle Produkte mit der Markierung "OSTERN" in unserem Shop:


Der Gutschein gewährt einen Rabatt von 0,00 €

Prečo je dôležité šetriť vodné zdroje?

Banner pre akciu Medzinárodný deň vody, 3 počítače, voda, biele pozadie

Medzinárodný deň vody bol stanovený Organizáciou spojených národov na 22.marec. Jeho cieľom je upozorniť na význam vody pre ľudský život a na ochranu a udržateľné využívanie vodných zdrojov. Ako dokážeme prispieť k ich ochrane? A čo robíme v AfB Slovakia pre ich ochranu?

Voda je základnou, životne dôležitou látkou pre všetky organizmy. Bez vody by život na zemi nebol možný - je nevyhnutná pre rastliny, pre ľudí, pre zvieratá, ale aj pre mnohé procesy v prírode, napríklad pre správne zachovanie biodiverzity alebo aj na výrobu elektrickej energie. Voda sa nachádza v rôznych zdrojoch, napríklad v riekach, jazerách, oceánoch, oblačnosti či v podzemných vodách. Medzi najhlavnejšie problémy patrí nedostatok pitnej vody pre mnoho ľudí na svete, znečistenie vôd či nehospodárne využívanie vodných zdrojov. Existuje množstvo spôsobov ako môžeme šetriť vodu a udržateľne využívať vodné zdroje.

Cirkulácia vody je cyklus, ktorý zahŕňa odparovanie vody z povrchu pôdy a vody, kondenzáciu pary do oblakov, ktoré sa nakoniec premenia na zrážky. Zrážky potom tečú späť do pôdy, riek a jazier, čím sa cyklus uzatvára.

Ako chrániť vodné zdroje?

Vzhľadom na to, že voda je nevyhnutný zdroj pre život na zemi, jej ochrana a udržateľné využívanie je kritické pre zachovanie života na planéte.

Zopár tipov ako môžete šetriť vodu v domácnosti a pomôcť chrániť tento cenný prírodný zdroj:

- Opravte netesnosti: opravte netesniace kohútiky alebo sprchové hlavice.

- Zastavte vodu: zastavte kohútik keď si čistíte zuby alebo umývate riad a znova ho zapnite až keď vodu skutočne potrebujete.

- Zbierajte dažďovú vodu: ak máte záhradu, zbierajte dažďovú vodu a použite ju na zalievanie kvetov alebo trávnika miesto pitnej vody.

Ako šetríme vodné a iné prírodné zdroje v AfB Slovakia?

Sociálny podnik AfB Slovakia repasuje použité IT zariadenia. Na našom eshope www.afbshop.sk si kúpite repasované počítače, notebooky, monitory, tablety, či smartphony v rôznych kategóriach kvality. Celý proces repasovania začína odkúpením použitých zariadení od našich partnerov. Tieto sú následne dôsledne prekontrolované a opravené, čím máte záruku, že si kúpite výrobok vo veľmi dobrom technickom stave. Rovnako je zariadenie dôkladne vyčistené a priradené do kategórie kvality A+, A alebo B. Tieto vyjadrujú iba optický stav zariadenia. Proces repasovania zahŕňa aj technický upgrade zariadení. To znamená, že zastarané komponenty ako napríklad pomalé pevné disky HDD, sú nahradené modernými a rýchlymi diskami SSD. Na zariadenia sa vždy inštaluje najnovšia verzia operačného systému.

Aj pri procese repasovania je nutné využitie vody, je však neporovnateľne nižšie ako pri výrobe nového zariadenia. Predajom repasovaného hardvéru sa nám v roku 2022 v AfB Slovakia podarilo ušetriť 2,7 miliónov litrov vody.

Ak sa rozhodnete pre kúpu repasovaného zariadenia, získavate automatickú 12 mesačnú záruku (s možnosťou predĺženia na 36 mesiacov). Ak sa Vám po doručení nebude zariadenie z akéhokoľvek dôvodu páčiť, môžete ho do 14 dní vrátiť. Aj toto sú dôvody, prečo by ste mali kupovať repasované zariadenie od certifikovaného predajcu. AfB Slovakia je sociálny podnik. Znamená to, že zamestnávame kolegov so zdravotným znevýhodnením, čím nemalou mierou prispievame k ich inklúzií do spoločnosti. Ako sociálny podnik sme povinný reinvestovať 100% nášho zisku do spoločnosti, preto aj kúpou zariadenia od AfB Slovakia prispejete k rozvoju nových pracovných miest alebo zlepšeniu pracovných podmienok ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

V rámci Medzinárodného dňa vody sme si pre vás pripravili akciové ceny na vybrané stolové počítače, ktoré nájdete pod týmto blogom.

Políčka označené * sú povinné údaje.