Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Osterhasen gefunden! Als kleines Geschenk erhalten Sie folgenden Gutscheincode zum Einlösen auf alle Produkte mit der Markierung "OSTERN" in unserem Shop:


Der Gutschein gewährt einen Rabatt von 0,00 €

Život so sklerózou multiplex

Banner pre akciu Medzinárodný deň sklerózy multiplex, modré pozadie, PC, Monitor, notebook, iphone

Medzinárodný deň sklerózy multiplex bol vyhlásený Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex na poslednú májovú stredu. Ako sa žije s týmto ochorením? Ako sa ľudia so sklerózou multiplex začleňujú do pracovného procesu?

Ochorenie

Skleróza multiplex je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém - mozog a miechu. Ide o degeneratívne ochorenie, ktoré ovplyvňuje správne fungovanie komunikácie medzi mozgom a ostatnými časťami tela.

Príznaky sklerózy multiplex sa líšia v závislosti od umiestnenia a rozsahu poškodenia nervového tkaniva. Medzi bežné príznaky patria únava, slabosť svalov, problémy so sústredením a pamäťou, poruchy rovnováhy a koordinácie či zmeny videnia. Príznaky sa môžu zhoršovať a potom opäť zlepšovať, často sa vyskytujú v epizódach nazývaných relapsy. Priebeh ochorenia je veľmi individuálny.

Príčina vzniku sklerózy multiplex nie je úplne známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, imunitných a environmentálnych faktorov. Diagnóza sa zvyčajne stanovuje na základe súboru príznakov, vyšetrení a vylúčení iných možných ochorení.

Liečba sklerózy multiplex je zameraná na zmiernenie príznakov, spomalenie progresu ochorenia a zlepšenie kvality života pacienta. Medzi bežné metódy liečby patrí podávanie liekov na imunitný systém, fyzioterapia na posilnenie svalov a zlepšenie koordinácie, rehabilitácia a podporná starostlivosť.

Je dôležité, aby pacient so sklerózou multiplex dostal podporu od odborníkov, ako sú neurológovia a fyzioterapeuti, aby mal prístup k informáciám a zdrojom pre zvládanie ochorenia. Skleróza multiplex je chronické ochorenie, ktoré môže mať významný vplyv na každodenný život pacienta, ale s vhodnou starostlivosťou a podporou dokáže pacient dosiahnuť lepšiu kvalitu života.

Život

Život so sklerózou multiplex je náročný. Pacienti trpiaci týmto ochorením sa stretávajú so symptómami vrátane únavy, svalovej slabosti, problémov s koordináciou a rovnováhou, zhoršenej citlivosti a problémov s pamäťou a koncentráciou. Ovplyvňujú tak bežné úlohy v živote, ale aj v práci.

Každý pacient zažíva chorobu individuálne, a preto je nevyhnutné prispôsobiť pracovné tempo. Niektorí ľudia sú schopní udržať relatívne vysokú úroveň funkčnosti a nezávislosti, zatiaľ čo iní môžu potrebovať viac podpory a asistencie.

Dôležité je mať podporu od lekárov, ale aj rodiny, priateľov či zamestnávateľov. Títo ľudia poskytujú nielen emocionálnu podporu, ale pomáhajú aj pri vykonávaní každodenných úloh, či pri navigácii v liečebnom procese.

Okrem toho je dôležité udržiavať zdravý životný štýl vrátane vyváženej stravy, cvičenia a dostatočného odpočinku. Fyzická aktivita pomáha udržiavať silu a pohyblivosť. Rovnako dôležitý je aj správny manažment stresu, hľadanie spôsobov relaxácie a zvládania emocionálnych výziev.

Napriek výzvam, ktoré toto ochorenie prináša, nachádza mnoho ľudí s touto diagnózou spôsoby, ako žiť naplnený a plnohodnotný život. V sociálnom podniku AfB Slovakia zamestnávame aj kolegov s touto diagnózou.

Zamestnávateľ AfB Slovakia

Často počúvame otázku, či by nebolo lepšie integrovať zdravotne znevýhodnených do normálnych firiem a spoločností ako vytvárať pararelnú sociálnu ekonomiku.

Marek Antoňák, konateľ AfB Slovakia: "Všetci majú príležitosť, aby ľudí so zdravotným znevýhodnením zamestnávali. Rozdiel je v tom, že nie všetky firmy sú pripravené na to, aby s týmito ľuďmi pracovali a často ich zamestnať nechcú. Nemôžeme od nich očakávať, že budú mať rovnaký pracovný výkon. Musíte úplne inak rozmýšľať a úplne inak komunikovať. O to sa v AfB Slovakia snažíme, dôkazom čoho sú aj naši spokojní kolegovia."

Zdravotne znevýhodnení zamestnanci v AfB Slovakia, repasujú IT zariadenia, ktoré si môžete zakúpiť na našom e-shope. Okrem toho, že repasovanie zariadení je ekologické, dáva aj príležitosť ľuďom so zdravotným znevýhodnením začleniť sa do spoločnosti a postaviť sa na vlastné nohy.

Políčka označené * sú povinné údaje.