Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Osterhasen gefunden! Als kleines Geschenk erhalten Sie folgenden Gutscheincode zum Einlösen auf alle Produkte mit der Markierung "OSTERN" in unserem Shop:


Der Gutschein gewährt einen Rabatt von 0,00 €

Čo vyjadruje v AfB kategória kvality Grade A +, A alebo B pri použitých zariadeniach ?

Banner: Čo vyjadruje v AfB kategória kvality Grade A +, A alebo B pri použitých zariadeniach?

Aké kategórie kvality existujú?

Ambicióznym cieľom pri repasovaní (za anglického slova: refurbishment) je uviesť zariadenie do stavu, ktorý sa čo najviac priblíži novému zariadeniu. Povrchové známky používania na zariadení je možné odborne odstrániť - kde odstránenie nie je možné/rentabilné, zostanú stopy po predchádzajúcom použití viditeľné (zariadenie bude mať nižšiu kategóriu kvality a predajnú cenu). To vedie k rôznym úrovniam kvality zariadení. Výhoda pre Vás: získate renovované, použité zariadenie, ktoré sa, v závislosti od svojej kategórie kvality, z hľadiska vzhľadu a technológie ťažko odlišuje od nových zariadení a predstavuje lacnú alternatívu k nákupu nového zariadenia.

Akú kategóriu kvality si vybrať?

Podľa dĺžky/intenzity používania zariadenia a stavu, v akom sa zariadenie nachádza po procese repasovania, rozlišujeme nasledovné kategórie:

Označenie Gradingu zariadení

Grade N označuje nový tovar v pôvodnom obale.

Grade OVP produkt, ktorý je svojím stavom ako nový a nachádza sa v pôvodnom balení. Originálny obal mohol byť otvorený kvôli kontrole produktu, alebo inštalácii nového operačného systému.

Grade A+ označuje kvalitu a stav, ktorý môžete očakávať od nových výrobkov, ktoré sa používali veľmi krátko, alebo vôbec.

Grade A je najlepšia kvalita, ktorú môžete od repasovaných výrobkov bežne očakávať. Sú vo veľmi dobrom technickom stave a na veľmi dobrej kozmetickej úrovni, to znamená, že výrobky vykazujú nepatrné známky predchádzajúceho použitia.

Grade B je druhá najlepšia kvalita, ktorú môžete od našich renovovaných výrobkov očakávať. Sú vo veľmi dobrom technickom stave a na dobrej kozmetickej úrovni, to znamená, že tieto výrobky vykazujú známky predchádzajúceho použitia. Kupujúci, ktorí sa rozhodnú pre takéto zariadenie, získajú najväčšiu zľavu z predajnej ceny.

Zariadenia, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritériá kvality, sa v u nás nepredávajú.

Čo sa inovuje/opravuje pri procese repasovania?

Veľké spoločnosti zvyčajne vymieňajú IT hardvér svojich zamestnancov za nové zariadenia každé dva až tri roky. Mnoho firiem sa preto špecializuje na repasovanie použitého IT hardvéru z týchto spoločností (počítače, notebooky, tablety alebo smartfóny) za účelom ich opätovného predaja. Tak, ako je ojazdené vozidlo pred ďalším predajom opravené v autoservise, alebo je oblečenie pred predajom v second hande vyčistené a upravené, aby vyzeralo takmer nenosené, aj počítač je IT-Refurbisherom*, ako je napríklad spoločnosť AfB, riadne vyčistený, otestovaný a sú odstránené jeho chyby a vírusy, prípadne je technicky inovovaný a je vždy vybavený najnovším operačným systémom (aktuálne Microsoft Windows 10).

Ďalšie informácie nájdete na stránke Rozdelenie kategórií v AfB.

Políčka označené * sú povinné údaje.